Cách thêm mục đánh giá sao - reviews box cho fanpage như thế nào ?

HPC | 1 ngày trước | 4385 lượt xem

Cách thêm mục đánh giá sao - reviews box cho  fanpage như thế nào ?

Hàng đánh giá với các ngôi sao chất lượng trông rất hấp dẫn cho các fanpage và làm nâng giá trị fanpage của bạn hơn. Rất đơn giản để làm việc này.

Ví dụ ta có fanpage : Hàng Tốt Giá Rẻ như thế này. Việc đầu tiên để làm là chuyển fanpage sang loại Doanh nghiệp địa phương ( Local Businesses ) - việc này là bắt buộc để thêm mục đánh giá sao cho fanpage. Các bước như hình : Thiết lập ( setting ) -> Thông tin trang ( Page info) - Thể loại ( Category ) chọn Doanh nghiệp địa phương ( Local Businesses ) -> tiếp đến nhập địa chỉ ( address ): .....

và mã bưu điện (Postal Code) : .... 

Xem thêm một số mã bưu điện tại đây 

Nhập địa chỉ, mã bưu điện, click mục " Hiển thị bản đồ....trên trang" và lưu thay đổi.

 

Cho dù FB có báo " chúng tôi không thể xác định..." cũng không sao cả chỉ cần hiện bản đồ là OK và bạn di chuyển vị trí chỉ điểm đến địa chỉ thực của bạn và lưu lại

Ở ô giờ làm việc ( Hours ) bạn chọn luôn mở cửa ( always open )

Chúng Ta Có Sản Pẩm :

Lưu ý : khi đã xong bạn hãy đánh giá đầu tiên, xem bên trái trang kéo xuống mục Reviews chọn ngôi thứ 5 ( tức tụ cho trang mình quản lý được 5 * ) và viết nội dung đánh giá và chọn Post ( đăng ) 

Nếu cảm thấy hữu ích hãy đánh giá cho Fanpage chúng tôi tại đây

Chúc bạn may mắn

Đăng ký email

Đăng ký nhận thông tin các địa điểm, khuyến mãi mới từ Happycard

Địa điểm mới cập nhật