Đăng ký thông tin thành viên

Trở thành thành viên VIP, thỏa sức ăn uống, mua sắm, làm đẹp...tại các địa điểm trong hệ thống HAPPYCARD, giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho mọi thành viên.


Nhập thông tin cá nhân và loại thẻ cần đăng ký.
THỜI HẠN VÀ PHÍ THÀNH VIÊN.


Hướng dẫn đăng ký.

Mời bạn nhập đầy đủ thông tin bắt buộc(*).

Để chúng tôi có thể liên hệ và phục vụ một cách tốt nhất.